Khoá học trực tuyến 

L&D 4.0

08:30 - 16:30
Các ngày 08,09,15,16/01/2022

Virtual Learning qua Zoom

0987 989 052 (Ms. Châu) 
093 452 1109  (Ms. Hương)

ĐĂNG KÝ NGAY

Thích ứng linh hoạt

01 buổi chia sẻ MIỄN PHÍ
từ chuyên gia MCG Talent Gene  

Với mọi doanh nghiệp, vốn nhân sự là tài sản lớn nhất và chìa khóa để đạt được những mục tiêu kinh doanh và ĐÀO TẠO là cách để đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả hơn trong môi trường cạnh tranh ngày nay.

Những năm gần đây tên thường gọi của bộ phận ĐÀO TẠO - Training đã dần được thay thế bởi thuật ngữ L&D (Learning & Development - Học tập & Phát triển). Điều đó có nghĩa hoạt động đào tạo trong tổ chức cần giúp các cá nhân chủ động học tập để phát triển năng lực, sự nghiệp từ đó mang lại giá trị cho chính cá nhân và tổ chức. Để thực hiện tốt hoạt động này, người làm L&D chuyên nghiệp không chỉ THUẦN THỤC trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo trên lớp mà còn SÁNG TẠO thiết kế môi trường để nhân viên chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi với các hình thức đa dạng.

Cùng với sự biến động của nền kinh tế do tác động mạnh mẽ của dịch bệnh đã buộc các doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng. Trong đó, yêu cầu việc số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như số hóa các nội dung đào tạo để đáp ứng sự thay đổi linh hoạt, ứng biến với các loại hình làm việc từ xa đã đặt lên vai người làm L&D nhưng thách thức mới. Thách thức này có thể kể đến là việc trong một thời gian ngắn, một người làm L&D cần phải tìm hiểu, nắm bắt và thậm chí là thành thạo các công cụ đào tạo trực tuyến, đồng thời nắm bắt được các xu hướng elearning, có thể đưa ra một lộ trình chuyển đổi và kết hợp các mô hình đào tạo online, offline, blended hay video đào tạo có sẵn.

Nắm bắt được xu hướng thực tế và những trăn trở của người làm nghề L&D, MCG Talent Gene xây dựng và triển khai chương trình đào tạo “L&D  4.0 - Thích ứng linh hoạt” dành riêng cho các cán bộ làm công tác L&D của các Công ty/Tập đoàn, tập trung vào các mục tiêu cụ thể đảm bảo tính toàn diện, chuyên sâu, thực tiễn, dễ áp dụng và bắt kịp xu hướng chung.


LỜI NÓI ĐẦU

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình được dành cho bộ phận Nhân sự,  Đào tạo cũng như các cá nhân mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực L&D.

Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) ở cấp độ toàn tổ chức, cấp độ bộ phận & cá nhân một cách hiệu quả và thực tế

Xây dựng kế hoạch đào tạo sát với chiến lược và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Đánh giá được tác động của đào tạo để gia tăng giá trị cho tổ chức

Xác định xu hướng L&D và những năng lực cần có của người làm nghề L&D thích ứng linh hoạt với giai đoạn bình thường mới

Quản trị trải nghiệm học viên, lựa chọn phong cách dịch vụ tạo dấu ấn riêng cho bộ phận đào tạo

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Số hóa bài giảng và thực hiện các chương trình eLearning đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa học bao gồm 05 module đào tạo nghề L&D chuyên sâu và 01 buổi 2h chia sẻ MIỄN PHÍ:

09/01/2022

Module 3: THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Giảng viên Đỗ Hương
Nguyên Trưởng phòng đào tạo - Tập đoàn An Phát Holdings
Trưởng phòng giải pháp L&D – MCG Talent Gene

Module 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Giảng viên Nguyễn Thế Cường
Giám đốc Đào tạo và Kiểm soát chất lượng
Tập đoàn khách sạn Mường Thanh

15/01/2022

08/01/2022

Giảng viên Chu Quang Khởi
Chuyên gia L&D

Module 2: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP


Giảng viên Nguyễn Anh Đức
Giám đốc điều hành - MCG Talent Gene

Module mở đầu: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ L&D
Module 1: TIẾP CẬN VÀ THIẾT KẾ CÂU HỎI TNA
(Đánh giá nhu cầu đào tạo)

Giảng viên Lê Phương Anh
Chủ tịch HĐQT - MCG Talent Gene
Tư vấn trưởng - MCG Management Consulting

Module 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Diễn giả Nguyễn Bảo Khanh
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cổng Tài Năng

Chia sẻ:  TRIỂN KHAI E-LEARNING & SỐ HÓA BÀI GIẢNG

16/01/2021

22/01/2022

01

BÀI MỞ ĐẦU: TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ L&D

-  L&D và xu thế phát triển trong những năm gần đây
-  04 cấp độ phát triển của hoạt động L&D trong tổ chức
-  Tâm thế và năng lực cần có của người làm L&D

CÁC MODULE TRONG KHÓA ĐÀO TẠO

Ngày: 18/9 (cả ngày)
Giảng viên: Lê Phương Anh

TIẾP CẬN VÀ THIẾT KẾ CÂU HỎI TNA (Đánh giá nhu cầu đào tạo)

- Tư duy đúng về TNA
- 03 cấp độ tiếp cận TNA tại doanh nghiệp:
+ Cấp độ tổ chức
+ Cấp độ hoạt động doanh nghiệp
+ Cấp độ cá nhân
- Thiết kế câu hỏi TNA đơn giản, dễ thực hiện
- Xây dựng kịch bản và triển khai khảo sát diện rộng
- Tổng hợp thông tin và báo cáo kết luận
- Bài tập thực hành: Tình huống thực tế từ học viên trong lớp

Ngày: 9/10 (cả ngày)
Giảng viên: Phạm Thùy Linh

Ngày: 2/10 (sáng)
Giảng viên: Nguyễn Anh Đức

Ngày: 25/9 (cả ngày)
Giảng viên: Nguyễn Thị Thoa

Ngày: 2/10 (chiều)
Giảng viên: Lê Phương Anh

02

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

-  Phân tích chiến lược và vai trò của L&D trong việc thực thi chiến lược
-  Phân tích các bên liên quan và xác định ưu tiên đào tạo
-  Xây dựng chiến lược đào tạo theo từng giai đoạn
-  Quy hoạch các mục tiêu & nội dung đào tạo
-  Tổ chức và thực thi hiêu quả hoạt động đào tạo
Bài tập thực hành: Tình huống thực tế từ học viên trong lớp

03

PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU 2W1H

- Phân tích nhu cầu khóa học
- Xác định mục tiêu đào tạo theo công thức SMART và 5Whys
- Xây dựng logic và mạch dẫn bài giảng theo MindMap
- Phát triển tài liệu theo phương pháp 2W1H
- Kế hoạch bài giảng
- Thực hành theo tình huống

04

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

- Hiểu bản chất 4 cấp độ đánh giá của Kirk Patrick
(Phản ứng/Học tập/Hành vi/Kết quả)
- Xây dựng nền tảng cho đánh giá các cấp độ
- Phát triển các công cụ đánh giá của cấp độ 2 và 3
- Xây dựng báo cáo đào tạo đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan

05

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM HỌC VIÊN VÀ PHONG CÁCH DỊCH VỤ

- Tư duy dịch vụ của người làm L&D và đội ngũ vận hành đào tạo.
- Thiết kế hành trình trải nghiệm học tập của học viên và cải tiến quy trình vận hành đào tạo từ các điểm chạm dịch vụ.
- Định hình phong cách dịch vụ dựa trên thế mạnh của những nguồn lực sẵn có.

MODULE MỞ ĐẦU
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ L&D

- L&D và xu thế phát triển trong những năm gần đây
- 04 cấp độ phát triển của hoạt động L&D trong tổ chức
- Tâm thế và năng lực cần có của người làm L&D

MODULE 01
TIẾP CẬN VÀ THIẾT KẾ CÂU HỎI TNA 

- Tư duy đúng về TNA
- 03 cấp độ tiếp cận TNA tại doanh nghiệp:
+ Cấp độ tổ chức
+ Cấp độ hoạt động doanh nghiệp
+ Cấp độ cá nhân
- Thiết kế câu hỏi TNA đơn giản, dễ thực hiện
- Xây dựng kịch bản và triển khai khảo sát diện rộng
- Tổng hợp thông tin và báo cáo kết luận
- Bài tập thực hành: Tình huống thực tế từ học viên trong lớp

MODULE 02
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP- Phân tích chiến lược và vai trò của L&D trong việc thực thi chiến lược
- Phân tích các bên liên quan và xác định ưu tiên đào tạo
- Xây dựng chiến lược đào tạo theo từng giai đoạn
- Quy hoạch các mục tiêu & nội dung đào tạo
- Tổ chức và thực thi hiệu quả hoạt động đào tạo
- Bài tập thực hành: Tình huống thực tế từ học viên trong lớp

MODULE 03
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

- Chính sách và cơ chế thúc đẩy hoạt động đào tạo nội bộ
- Quy hoạch và chuẩn hóa hệ thống tài liệu nội bộ
- Phát triển giảng viên nội bộ
- Văn hóa học tập

MODULE 04
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO

- Tư duy dịch vụ của người làm L&D
- Thiết kế hành trình trải nghiệm học viên và tạo dấu ấn từ các điểm chạm dịch vụ
- Định hình phong cách dịch vụ dựa trên thế mạnh của những nguồn lực sẵn có.
- Truyền thông nội bộ

MODULE 05
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Module 5. Đánh giá hiệu quả đào tạo
- Hiểu bản chất 4 cấp độ đánh giá của Kirk Patrick
(Phản hồi/learning/reaction/results)
- Xây dựng nền tảng cho đánh giá các cấp độ
- Phát triển các công cụ đánh giá của cấp độ 2 và 3
- Xây dựng báo cáo đào tạo đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan
Tình huống thực tế tại doanh nghiệp

CHIA SẺ
TRIỂN KHAI E-LEARNING VÀ SỐ HÓA BÀI GIẢNG

- Tại sao E-Learning đang trở thành xu thế?
- Những khóa học nào sẽ nên chuyển đổi E-Learning
- Khóa học E-Learning khác khóa học trực tiếp như thế nào và các điều kiện cần?
- Tư duy thiết kế bài giảng theo dòng chảy công việc
- Một số tips về việc xây dựng nguyên liệu học tập E-Learning

CÁC MODULE TRONG KHÓA ĐÀO TẠO

TÔI MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên Đỗ Hương

Nguyên Trưởng phòng đào tạo - Tập đoàn An Phát Holdings
Trưởng phòng giải pháp L&D – MCG Talent Gene

Chị Hương có trên 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chị Hương phụ trách chính hoạt động đào tạo của các Tập đoàn/doanh nghiệp mà chị công tác; tư vấn Kế hoạch, chiến lược đào tạo cho Ban lãnh đạo; tư vấn, định hướng hoạt động đào tạo nghề tại các công ty thành viên; Xây dựng và triển khai thành công chương trình đào tạo “Young Leaders”; Xây dựng kế hoạch, ngân sách đào tạo cho Tập đoàn; Xây dựng học liệu, điều phối, triển khai toàn bộ hoạt động đào tạo và kiểm soát chất lượng cho các lớp đào tạo.

Chị Hương đã từng đảm nhận các vị trí Trưởng phòng L&D - Ban Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn An Phát Holdings; Trưởng phòng điều phối dự án kiêm Trợ lý cao cấp cho Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Egroup; Trưởng phòng triển khai và chăm sóc học viên tại VinAcademy – Vingroup; Giảng viên nội bộ tại Tập đoàn SunGroup; Giảng viên Đại học, Bộ môn: Marketing & Quản trị chung và Điều phối chương trình đại học ngành QTKD tại Viện Quản Trị KD - Đại học FPT

Chị Hương trực tiếp Đào tạo các khóa: KN Thuyết trình, KN dẫn giảng (TTT), KN Làm việc nhóm, KN giao tiếp,...Kaizen, 5S cho đội ngũ CBQL nhà máy, kho tại các Tập đoàn. Chị Hương cũng từng dịch sách “Essentials of Negotiation” và xây dựng học liệu cho môn KN đàm phán của Cao đẳng Fpoly, cũng như tham gia xây dựng các bài giảng online môn Nguyên lý Marketing và Nghiên cứu thị trường cho sinh viên Cao đẳng Fpoly;
Tham gia giảng dạy các khóa kỹ năng mềm cho Công ty Xi măng Bút Sơn, Nhựa An Phát xanh, Nhựa Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học FPT, Học viện tài chính ngân hàng, Công ty Ominext…

25 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Tư vấn - Đào tạo, Du lịch khách sạn, Bảo hiểm, Ngân hàng, Bán lẻ, Thương mại điện tử... Anh là giảng viên giảng dạy các kỹ năng Lãnh đạo, quản lý; Giảng dạy các kỹ năng mềm cho cán bộ các doanh nghiệp; Đào tạo và phát triển nhân tài.

Từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng: Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty Chứng khoán VP Bank; Trưởng phòng đào tạo - Công ty quản lý khách sạn Vinpearl (Vin Group); Trưởng phòng đào tạo Adayroi.com; Trưởng bộ môn Lãnh đạo, quản lý & kỹ năng – Công ty VinAcademy (VinGroup); Chuyên gia dự án đào tạo – Ban đào tạo - Tập đoàn Vin Group; Quản lý các dự án Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp – Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB);Trưởng phòng kinh doanh Khách sạn Nikko Hà Nội Giám đốc kinh doanh khu vực Công ty BHNT Prudential Vienam.

Giảng viên Nguyễn Anh Đức

Giám đốc điều hành -  MCG Talent Gene

Giảng viên Chu Quang Khởi 

Chuyên gia L&D

Anh Khởi đã có 22 năm nghiên cứu và ứng dụng L&D trong phát triển năng lực đội ngũ tại các công ty nội địa và toàn cầu, thuộc nhiều lĩnh vực: Vingroup, VinFast, VinMart+, Samsung Electro Mechanics Việt Nam, Techcombank, Maritime Bank, Apave Châu Á Thái Bình Dương, Kỹ Năng Việt, Danida …

Anh có chuyên môn về: Các xu hướng học tập và phát triển tổ chức; Thiết kế hệ thống học tập và phát triển năng lực phục vụ thực thi chiến lược; Phát triển đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên nội bộ, Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo trọng điểm, Đo lường tác động và hiệu quả đào tạo.

Một số dự án tiêu biểu Anh Khởi đã dẫn dắt, tham gia với vai trò là chủ nhiệm chương trình: Chương trình Talentpool – đào tạo tài năng trẻ Vingroup, Chương trình Phát triển đội ngũ Cán bộ nguồn Quản lý khu vực VinMart+, Chương trình Samsung Values - Phát triển Văn hóa doanh nghiệp SEMV, Chương trình Phát triển 160 giảng viên, huấn luyện viên nội bộ Techcombank, Chương trình Quản lý dự án thi công xây dựng công trình - Apave đào tạo chứng nhận.

Chị Lê Phương Anh đã có trên 25 năm trong lĩnh vực quản lý và phát triển tổ chức & nguồn nhân lực. Chị là tư vấn trưởng trong hàng trăm dự án tư vấn về rà soát tổ chức, rà soát và đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, hệ thống đánh giá năng lực và đào tạo cho các tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính và tập đoàn/doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một số khách hàng tiêu biểu: Tổng công ty Viglacera, Trường đại học Việt-Đức, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn SunGroup, Techcombank, Vietcombank, SeABank, Công ty chứng khoán NH Đầu tư & Phát triển, công ty NEC Vietnam, Tập đoàn An Phát, Công ty Vinaseed, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ KHĐT, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, World Bank, UNDP, AusAID, ILO, GIZ…

Trước khi gia nhập MCG Chị Phương Anh từng đảm nhiệm các vị trí: Chủ nhiệm chương trình Giải pháp nguồn nhân lực của BG/Grant Thornton, Giám đốc đào tạo khách sạn Hilton Hanoi Opera, phụ trách nhân sự Ngân hàng Credit Lyonnais. 

Giảng viên Lê Phương Anh

Chủ tịch HĐQT - MCG Talent Gene
Tư vấn trưởng - MCG Management Consulting

Chị Phương Anh là giảng viên chính các khóa đào tạo về phát triển năng lực người quản lý/lãnh đạo, xây dựng đội ngũ nhân viên gắn kết, đãi ngộ nhân viên, quản lý nhân tài, tổ chức công việc và giao việc, đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng khung năng lực & đánh giá năng lực.

Các vị trí đảm nhiệm: Quản lý học tập Vingroup, Trưởng phòng Đào tạo VinFast, Trưởng phòng Đào tạo VinMart+, Giám đốc Thiết kế chương trình Techcombank, Giảng viên cao cấp Maritime Bank, Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển Samsung Electro Mechanics, Giám đốc Đào tạo Apave Châu Á Thái Bình Dương, Giám đốc Kỹ năng Việt, Điều phối viên Dự án Danida – Đại sứ quán Đan Mạch.

Giảng viên Nguyễn Thế Cường

Giám đốc Đào tạo và Kiểm soát chất lượng - Tập đoàn khách sạn Mường Thanh

Giảng viên Nguyễn Bảo Khanh

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Cổng Tài Năng

Chị Khanh nắm vững các học thuyết, mô hình và phương pháp đào tạo mới nhất trên thế giới, chị cũng dày dạn trải nghiệm trong việc đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực nhân viên và cung cấp các dịch vụ tư vấn nhân sự cho khách hàng là tập đoàn, doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị nhân sự. 

Với sự am hiểu về đặc thù của nguồn nhân lực Việt Nam, chị đã từng trực tiếp giảng dạy, đào tạo và huấn luyện, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn nhân sự cho các doanh nghiệp và tổ chức nhiều ngành như: ngân hàng, tài chính, hàng tiêu dùng, điện lực, sản xuất, giáo dục,... Chị đã thực hiện huấn luyện hơn 2000 giờ cho hơn 7000 học viên ở các tổ chức và doanh nghiệp nơi  chị đã từng hợp tác và làm việc.

Trước khi thành lập Công ty CP Cổng Tài Năng - Công ty giải pháp E-learning,  chị Khanh từng giữ các vị trí: Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; Giám đốc Đào tạo - Công ty Cổ phần Vincomerce - VinGroup; Giám đốc Phát triển năng lực - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB); Giám đốc Đào tạo trực tuyến & Giảng viên chuyên trách - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB)

Chị là giảng viên chính các khóa đào tạo về Quản trị nhân lực và Quản trị chất lượng, Truyền cảm hứng và tạo động lực dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp, Huấn luyện nâng cao năng lực Giảng viên nội bộ, Kỹ năng thuyết trình cơ bản và nâng cao, Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định, Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao, Kỹ năng Quản lý thời gian và Quản trị mục tiêu cuộc đời, Kỹ năng Quản lý và phối hợp đội nhóm


Anh Cường đã có hơn 20 năm làm việc và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Du lịch khách sạn, Bảo hiểm, Tư vấn đào tạo Doanh nghiệp, Bán lẻ, Thương mại điện tử...

Anh Cường là chuyên gia trong các lĩnh vực: Giảng dạy các kỹ năng mềm; Tư vấn đào tạo cho Doanh nghiệp; Giảng dạy các kỹ năng Lãnh đạo, quản lý; Đào tạo và phát triển nhân tài

Trước khi trở thành Giám đốc đào tạo và Kiểm soát chất lượng anh từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng: Quản lý doanh thu Khách sạn Metropole Hà Nội; Giảng viên cấp cao Công ty BHNT Prudential Vienam; Giảng viên cấp cao Ban đào tạo Tập đoàn Vingroup

Anh từng trực tiếp xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo Đào tạo nội bộ, Dịch vụ khách hàng nội bộ, Văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng đội nhóm, Huấn luyện và kèm cặp nhân viên; Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch, Kỹ năng giao việc, truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên; Kỹ năng giao tiếp và phối hợp nội bộ cho nhiều doanh nghiệp mà ông làm việc

Một số khách hàng tiêu biểu khác do chuyên gia Nguyễn Thế Cường trực tiếp giảng dạy: Tập đoàn Vingroup,, Tập đoàn CMC , Tập đoàn Him Lam; Nha Khoa Việt Đức; Trung tâm Ngoại Ngữ Ocean edu; Tập đoàn Sam sung; Công ty Vincom; Công ty vincommerce; Trường quốc tế Genesis, Bệnh viện Phủ Diễn; Khu tổ hợp sân GOLF Diễn Lâm, Xuân Thành.

HỌC VIÊN "L&D PROFESSIONAL" - KHÓA 1 VÀO THÁNG 7/2021

Những hình ảnh của khóa 1
"L&D Professional" tại Hà Nội

Sau 4 ngày đào tạo, tôi đã được hệ thống các kiến thức về nghề L&D, có thể xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo gắn với chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp mình. Các công cụ, biểu mẫu giảng viên chia sẻ đều vô cùng hữu ích, có thể áp dụng được ngay vào công việc. Năm tới, tôi sẽ không phải đau đầu suy nghĩ công ty mình cần đào tạo gì nữa rồi!! Cảm ơn các giảng viên, BTC vì một chương trình đào tạo rất thực tế!"

Tạ Thị Mai Loan
HR Manager - PYS Travel

Mình mới bước chân vào nghề L&D được hơn 1 năm và cảm thấy rất non trẻ trong nghề. Sau khi nghe các chia sẻ từ giảng viên, mình cảm thấy rõ ràng hơn về lộ trình nghề nghiệp và được tiếp thêm niềm đam mê. Mình xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị giảng viên & đội ngũ hỗ trợ đã tổ chức khóa học vô cùng bổ ích!

Nguyễn Bích Ngọc
Chuyên viên đào tạo - VIB

GỬI ĐI!

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

4.900.000 VND / Học viên

chỉ còn 3.500.000 VND/Học viên

Cá nhân đăng kí sớm trước ngày 31/12 hoặc đăng ký nhóm 02 người
 chỉ còn: 3.900.000 VND/ Học viên

ĐỪNG BỎ LỠ !

Khi đăng ký nhóm từ 03 học viên

Bộ quà tặng sau khóa học

 E-voucher dành cho các khóa đào tạo public của MCG Talent Gene trị giá 500.000 VND

E-voucher giảm giá lên đến 30% giá trị khóa học in-house cho doanh nghiệp

MCG TALENT GENE

Công ty CP đào tạo và phát triển nhân tài MCG (MCG Talent Gene) là một thành viên của MCG Management Consulting, được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng tăng của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của MCG là các nhà tư vấn quản lý có kiến thức chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị tại thị trường Việt Nam và tận tâm với khách hàng.

Các lĩnh vực hoạt động: 
- Tư vấn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo/phát triển
- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ lãnh đạo, quản lý
- Đào tạo và huấn luyện ứng dụng công cụ quản lý nhân sự
- Đào tạo kỹ năng mềm

©2020 Allrights reserved MCG Talent Gene

Website: http://www.mcg-tg.com

Công ty CP Đào tạo và Phát triển Nhân tài MCG

Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà P-Tower, 52 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng đại diện: số 806, VCCI Building, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Email: mcg@mcg.edu.vn

Hotline: (+ 84)987989052

Đăng ký thành công!

 Chúng tôi sẽ gửi Thư xác nhận tới hòm thư của bạn trong thời gian sớm nhất.
Vì số lượng vé có hạn nên chúng tôi sẽ chỉ xác nhận tới đối tượng phù hợp.
Xin cảm ơn

Đăng ký thành công!

Cám ơn bạn đã quan tâm và đăng ký.
Đội ngũ tư vấn khóa học của MCG Talent Gene sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất!